Strefa EX

Filtry

Strefa EX – najważniejsze informacje

Strefa EX (strefa zagrożenia wybuchem) odnosi się do obszarów, w których występuje potencjalne zagrożenie wybuchem związanego z obecnością substancji łatwopalnych, takich jak: gazy, pary, mgły bądź pyły. Strefa zagrożenia wybuchem jest podzielona na różne strefy, w zależności od rodzaju substancji łatwopalnych. Oznaczenie EX to symbol ochrony przeciwwybuchowej, który ma zapewnić bezpieczeństwo pracy i minimalizować ryzyko nagrzania się powierzchni urządzenia. Urządzenia posiadające ten typ ochrony wykonane są w ten sposób, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się iskrzenia.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem (EX) są klasyfikowane na podstawie obecności i rodzaju substancji wybuchowych oraz ich prawdopodobieństwa wystąpienia w przestrzeniach zagrożonych. Klasyfikacja jest oparta na międzynarodowych standardach, takich jak normy ATEX.

Strefy gazów (G) podzielone są na trzy strefy zagrożenia wybuchem:

  • Strefa 0: Obszar, w którym występuje atmosfera wybuchowa w sposób stały.
  • Strefa 1: Przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa zawiera mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów. Obecna jest tylko podczas produkcji.
  • Strefa 2: Atmosfera wybuchowa nie występuję podczas normalnej pracy. Może wystąpić przez krótki okres czasu, na przykład w przypadku awarii.

Strefy pyłów (D) podzielone są na trzy strefy:

  • Strefa 20: Obszar, w którym wybuchowe atmosfery pyłów występuje stale lub przez dłuższy czas.
  • Strefa 21: Obszar, gdzie w trakcie normalnego działania może występować atmosfera wybuchowa.
  • Strefa 22: Obszar, w którym wybuchowe atmosfery pyłów nie występują w trakcie normalnego działania i są mało prawdopodobne. Występują tylko w krótkotrwałych przypadkach, takich jak awaria.

Produkty w strefie EX

Nasza oferta produktów strefy EX gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności w miejscach narażonych wybuchem. Oferowane przez naszą firmę produkty dla stref zagrożonych, są zgodne z normami i zapewniają kompletną zgodność z wymaganiami dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej. Zaufaj naszemu doświadczeniu i zapewnij bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Strefa EX – wymagania w strefach zagrożonych wybuchem

Rozporządzenia ATEX (ATmosphères EXplosibles), są regulacjami wprowadzonymi przez UE, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy w obszarach zagrożenia wybuchem. Wszystkie nasze urządzenia oznaczone symbolem EX zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia oraz spełniają niezbędne wytyczne wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, a dokładnie z rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 nr 138 poz.

has been added to your cart:
Checkout